Program stażowy Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A., oprócz rozwiązań finansowych, oferuje klientom pomoc w pokonywaniu barier związanych z prowadzeniem działalności. Jedną z barier, na jakie wskazują klienci, jest problem w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Bank Zachodni WBK proponuje przedsiębiorcom skorzystanie z unikalnego Programu Stażowego. Przy współpracy z portalem www.pracujteraz.pl, dajemy klientom możliwość opublikowania ogłoszenia o pracę w promocyjnej cenie (oferta skierowana dla klientów Banku Zachodniego WBK S.A. zarejestrowanych na portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl oraz zautoryzowanych jako klient Banku). Pracujteraz.pl, oferuje klientom intuicyjny system do zarządzania aplikacjami kandydatów oraz publikację ogłoszenia jednocześnie na 16 bezpłatnych portalach publikujących oferty pracy. Szczegóły dostępne są tutaj

Kolejnym elementem ogólnopolskiego Programu Stażowego jest wprowadzenie przez Bank Zachodni WBK S.A. „Promocji Stażowej MŚP”. Nie tylko pomagamy naszym klientom w znalezieniu pracowników, ale również pokrywamy część kosztów zatrudnienia stażysty.

Kto może być uczestnikiem Promocji stażowej MŚP?

Osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadząca działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski, spełniająca warunki określone w Regulaminie  „Promocji stażowej MŚP”.

Co zrobić, aby przyłączyć się do promocji?

  1. Podpisz z Bankiem umowę o Kredyt Biznes Ekspres w kwocie nie mniejszej niż 100.000 PLN, udzielony na warunkach ogólnych,
  2. Podpisz oświadczenie woli o przystąpieniu do Promocji i zapoznaniu się z Regulaminem Promocji
  3. Zarejestruj się na Portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl
  4. Po zalogowaniu na Portalu opublikuj ogłoszenie z propozycją praktyki (stażu)
  5. Zrekrutuj kandydata na Praktykanta z wykorzystaniem platformy udostępnionej przez Partnera (na portalu pracujteraz.pl), zgodnie z instrukcjami wysłanymi przez organizatora na adres e-mail uczestnika promocji (podany podczas rejestracji na portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl)
  6. Zatrudnij Praktykanta na okres 3 miesięcy

Nagroda

Nagrodą w Promocji jest zwrot 50% zadeklarowanej kwoty wynagrodzenia miesięcznego Praktykanta, jednak nie więcej niż 1 500 PLN brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy. Maksymalna wartość nagrody to 4 500 PLN brutto.

Przekazanie nagrody

  1. Po podpisaniu oświadczenia woli o przystąpieniu do Promocji i zapoznaniu się z jej Regulaminem, ze skrzynki portalfirmoweewolucje@bzwbk.pl na adres e-mail Uczestnika Promocji (podany podczas rejestracji na portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl) wraz z instrukcją jego wykorzystania, zostanie wysłany Kod promocyjny, który umożliwi bezpłatne opublikowanie ogłoszenia z propozycją praktyki.
  2. Kod promocyjny  jest ważny przez okres 30 dni od jego otrzymania.
  3. Nagroda zostanie przekazana na konto wskazane przez Uczestnika Promocji, po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie, w terminie 14 dni po zakończeniu stażu.

Czas trwania promocji

Promocja trwa od 01.09 2016 r. do czasu wykorzystania kodów promocyjnych, jednak nie później niż do 30.04.2017 r.

Organizatorem promocji jest Bank Zachodni WBK.

Szczegóły w REGULAMINIE

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Czy przedsiębiorca może wziąć urlop? Pracownik w delegacji. Obowiązki pracodawcy, ryczałty, rozliczanie wyjazdów

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów