Wsparcie innowacji w Biznesie

Bank Zachodni WBK we współpracy z Funduszem INFINI oraz wybranymi uczelniami wyższymi w Polsce wspiera beneficjentów projektów badawczo-rozwojowych realizowanych m.in. ze środków unijnych dostępnych na lata 2014-2020.

Instytucje partnerskie podpisały list intencyjny o wspólnym działaniu w ramach pilotażowego programu wsparcia innowacyjnych projektów B+R. Celem tego programu jest wdrażanie do biznesu innowacji, które często mają postać wyłącznie pomysłów. Program jest skierowany do autorów innowacyjnych rozwiązań: przedsiębiorców, naukowców oraz uczelni wyższych.

Współpraca z Funduszem INFINI oraz wybranymi uczelniami wyższymi ma na celu wsparcie finansowe i kompetencyjne projektów badawczo rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju. Uczelnie wyższe zyskują nową ścieżkę komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i większe powiązanie tych prac z biznesem.


PARTNERZY

Bank Zachodni WBK – podmiot chcący wspierać obecnych i przyszłych klientów realizujących projekty badawczo-rozwojowe poprzez dedykowane produkty finansowe (kredyt inwestycyjny lub obrotowy) oraz sieć partnerską.

Infini – fundusz kapitału zalążkowego, komercjalizujący projekty badawcze we wczesnej fazie rozwoju. Fundusz wprowadza na rynek efekty projektów badawczo-rozwojowych, przez co rozwija i komercjalizuje pochodzące z polskich uczelni technicznych innowacje o globalnym potencjale. Działalność INFINI umożliwia naukowcom, którzy zajmują się wysokimi technologiami, płynną i korzystną przemianę pomysłu w przynoszący zyski biznes. Środki na inwestycje funduszu pochodzą w 80% z programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w 20% od inwestorów prywatnych.

BRIdge Alfa - realizowany przez Polski Instytut Badań i Rozwoju nowatorski program inwestycyjny, który finansuje realizacje proof of concept w zakresie prac badawczo – rozwojowych. BRIdge Alfa weryfikuje pomysły, a następnie finansuje ich dalsze etapy rozwoju.

Uczelnie – polskie uczelnie wyższe czerpiące z doświadczeń Banku Zachodniego WBK w ramach programu Santander Universidades. Do ich grona należą Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Politechnika Białostocka. Pomysłodawcom oferują wsparcie merytoryczne w zakresie analiz technicznych pomysłów oraz dostarczają potrzebny know-how.


KONTAKTY

Bank Zachodni WBK S.A
Dawid Galus
e-mail: dawid.galus@bzwbk.pl
tel: +48 510 028 140
 
Infini
Ernest Wawryniuk
e-mail: wawryniuk@infini.pl
tel: +48(22)6292636
 
Politechnika Wrocławska
Katarzyna Kozłowska
e-mail: katarzyna.kozlowska@pwr.edu.pl
tel: +48(71) 320 20 47
 
Politechnika Białostocka
Tomasz Stypułkowski
e-mail: t.stypułkowski@iit.pb.białystok.pl
tel: +48 606 246 137
 
Wojskowa Akademia Techniczna
Romuald Zadrożny
E-mail: romuald.zadrozny@wat.pl
tel: +48 261 839 088
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Karolina Szuman
e-mail: Karolina.szuman@ue.poznan.pl
tel: +48 (61) 856 94 13

 

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Kolejne dotacje w ramach „szybkiej ścieżki” dla przedsiębiorców Fundusze unijne na wzornictwo – kolejny konkurs ruszy we wrześniu

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów