8 miliardów złotych na innowacje dla firm z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Aż o 8 miliardów złotych z przeznaczeniem na badania naukowe i prace rozwojowe mogą się starać w tym roku przedsiębiorcy i naukowcy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w 2016 roku.

W 2016 roku NCBR ogłosi 25 konkursów (nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych), a połowa z nich to nowe propozycje adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i uczelni i jednostek naukowych. Większość konkursów będzie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w pierwszym z nich, ogłoszonym już w grudniu zeszłego roku konkursie poddziałania 1.1.2, tzw. „Demonstratorze”, właśnie się rozpoczął i potrwa do końca lutego. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów NCBR przeznaczył 500 mln zł. Drugi konkurs, z takim samym budżetem, Centrum ogłosi jesienią. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie także w ramach trzech konkursów adresowanego do nich poddziałania 1.1.1, tzw. „szybkiej ścieżki”, której celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jeden z nich - to nowość w ofercie Centrum - będzie przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Łączny budżet tych konkursów to ponad 2 mld zł.

Z kolei w ramach działania 1.2 uruchomione zostaną dwa nowe programy sektorowe. Ustanowione na wniosek zrzeszeń przedsiębiorców (stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych, itp.) odpowiadają na konkretne, zdiagnozowane potrzeby sektorów przy uwzględnieniu ich potencjału rozwojowego. Nabór wniosków w adresowanym do branży chemicznej programie INNOCHEM rozpocznie się już 1 lutego, a w skierowanym do innowatorów z przemysłu włókienniczego InnoTextile planowany jest dwa miesiące później. Na wsparcie prac B+R w tych sektorach NCBR przeznaczył 180 mln zł.

W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR ogłosi także trzy nowe konkursy skierowane do konsorcjów składających się z jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Poddziałanie 4.1.1), Regionalne agendy naukowo-badawcze (Poddziałanie 4.1.2), Programy badawcze wirtualnych instytutów (Poddziałanie 4.1.3). Przeprowadzi również drugi konkurs poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. NCBR będzie także kontynuowało nowatorskie programy BRIdge Alfa i BRIdge VC, w ramach których we współpracy z wyłonionymi partnerami - funduszami wysokiego ryzyka - zaoferuje publiczno-prywatne wsparcie najbardziej innowacyjnym projektom.

Z kolei innowacyjne firmy stawiające na podbój zagranicznych rynków będą mogły ubiegać się o wsparcie z NCBR w ramach Go_Global.pl od kwietnia.

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Kolejne dotacje w ramach „szybkiej ścieżki” dla przedsiębiorców Fundusze unijne na wzornictwo – kolejny konkurs ruszy we wrześniu

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów