Trump osłabia dolara

W środę na rynku panowała przedświąteczna atmosfera. Kursy walut były stabilne, rentowności obligacji nie uległy wyraźnym zmianom, a indeksy giełdowe nie oddaliły się zbyt wyraźnie od wtorkowych poziomów zamknięcia. Wczoraj nie pojawiły się żadne istotne dane, które mogłyby wywołać silniejszy ruch na rynku. Dzisiejsze dane o chińskim eksporcie okazały się lepsze od oczekiwań.

Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Wall Street Journal, że dolar jest zbyt mocny i chciałby, by stopy w USA pozostały niskie. Prezydent USA stwierdził także, że Chiny nie zostaną zaklasyfikowane jako manipulator walutowy, pomimo wcześniejszych zapowiedzi.

Kurs EURUSD wahał się wczoraj wokół 1,06, a dzienny zakres wahań był jeszcze mniejszy niż we wtorek. W nocy dolar wzrósł powyżej 1,066 pod wpływem wypowiedzi Trumpa, że waluta amerykańska jest zbyt mocna. Sądzimy, że kurs EURUSD powinien stabilizować się blisko obecnego poziomu do końca tygodnia. Dzisiaj co prawda poznamy ważne dane z USA, ale sądzimy, że podobnie jak wcześniej w tym tygodniu kurs EURUSD będzie w ograniczonym stopniu reagował na sygnały z amerykańskiej gospodarki.

Kurs EURPLN oscylował wczoraj przez większą część dnia tuż poniżej 4,25, a USDPLN wahał się w trendzie bocznym między 4,0 i 4,01. Inne waluty CEE były wczoraj nieco bardziej zmienne, ale podwyższone wahania nie wywołały przełomowych ruchów. Dzisiaj poznamy krajowe dane o saldzie obrotów bieżących za luty. Nasza prognoza zakłada deficyt większy od konsensusu. W poprzednich miesiącach dane te nie miały istotnego wpływu na notowania złotego, ale przy obniżonej obecnie płynności na rynku i po znacznym umocnieniu krajowej waluty w poprzednich miesiącach rozczarowujący odczyt mógłby być pretekstem do wzrostu EURPLN.

Na krajowym rynku stopy procentowej nie odnotowano dużych zmian, IRS i rentowności nieznacznie wzrosły. Rynki bazowe również były wczoraj dość stabilne, nieco większe ruchy miały miejsce na peryferiach strefy euro. W nocy rentowności tymczasowo spadły pod wpływem wypowiedzi Trumpa o niskich stopach. Sądzimy, że dzisiaj zmienność na polskim rynku obligacji będzie ograniczona.

Wiceminister finansów Leszek Skiba potwierdził wczoraj prasowe doniesienia Pulsu Biznesu o bardzo dobrych wpływach z VAT-u w marcu. Powiedział, że dynamika wpływów z tego podatku wyniosła 40% r/r. Jego zdaniem w kolejnych miesiącach tempo wzrostu może się nie utrzymać na tak wysokim poziomie, ale w skali całego roku realne jest osiągnięcie 11% poprawy ściągalności podatku VAT.

W marcu, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% r/r, poniżej naszych prognoz (0,7% r/r), a nieco powyżej konsensusu (0,5% r/r). Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych inflacja wyniosła 1,1% r/r (0,9% r/r w lutym), a bez cen administrowanych 2,2% r/r (2,4% r/r miesiąc wcześniej). 15-procentowa średnia obcięta wzrosła do 1,4% r/r z 1,3% r/r. Marcowy odczyt inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii jest najwyższy od stycznia 2015 r. i oczekujemy kontynuacji tego trendu w kolejnych miesiącach roku.

Dziś o 14:00 NBP opublikuje dane o lutowym bilansie płatniczym. Saldo obrotów bieżących prawdopodobnie pokaże niewielki deficyt w lutym, jako że w tym miesiącu zanotowaliśmy słaby napływ środków z UE, które były głównym sprawcą wysokiej nadwyżki w styczniu. Wzrost zarówno eksportu, jak i importu może być wyraźnie niższy niż w styczniu, głównie pod wpływem ujemnego efektu dni roboczych i słabego odczytu produkcji przemysłowej.

Pełna treść artykułu dostępna tutaj


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Chaos wewnętrzny bywa groźniejszy od problemów na zewnątrz. Rozwiązanie? Firmowy intranet Draghi umocnił rynek długu

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów