Obawy o politykę osłabiają nastroje

Po niejednoznacznych danych opublikowanych w piątek w USA, początek nowego tygodnia przyniósł pogorszenie nastrojów na europejskich giełdach, na czym skorzystały obligacje. Stało się to pomimo znacznie lepszych od oczekiwań danych z Niemiec o grudniowych zamówieniach przemysłowych. Powodem korekty optymizmu i wsparciem dla dolara mogły być ostanie sondaże z Francji wskazujące na wzrost poparcia radykalnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Marine Le Pen z nacjonalistycznego Frontu Narodowego zdobyła 25% poparcia, niezależny kandydat Emmaneul Macron 20,5%, a François Fillon z partii Republikanie 18,5%.

Dzisiaj rano opublikowano rozczarowujące dane o niemieckiej produkcji przemysłowej. Wczoraj zobaczyliśmy bardzo dobre dane o niemieckich zamówieniach przemysłowych, ale jeśli zestaw informacji z Niemiec będzie tak mieszany, to będzie można mieć wątpliwości co do trwałości odbicia w największej gospodarce strefy euro.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen powiedział w rozmowie z agencją Reutera, że Unia Europejska może zamrozić prawo głosu Polski, jeśli nie zmieni ona kursu i nie zgodzi się przestrzegać praworządności. Jednakże, sankcja w postaci odebrania Polsce prawa głosu wymaga jednomyślności wszystkich pozostałych państw Unii, a naszym zdaniem nie jest to zbyt prawdopodobne. Tym niemniej, nie można wykluczyć, że do takiego głosowania dojdzie.

Prezes EBC Mario Draghi powiedział wczoraj w Parlamencie Europejskim, iż gospodarka strefy euro nadal wymaga wsparcia, choć ożywienie gospodarcze nabiera siły. Draghi zaznaczył, że bank centralny będzie utrzymywał luźną politykę pieniężną i że może zwiększyć skalę wsparcia jeśli zajdzie taka potrzeba. EBC nie zamierza jednak reagować na odbicie inflacji, jeśli będzie ono jedynie chwilowe i wywołane czynnikami jednorazowymi (jak wzrost cen paliw).

Kurs EURUSD spadł wczoraj do ok. 1,07 z 1,08 osiągniętego w trakcie piątkowej sesji. Presję na euro wywierać mogły sondaże przed zaplanowanymi na kwiecień/maj wyborami prezydenckimi we Francji i gołębie wystąpienie szefa EBC. Dzisiaj rano EURUSD jest nieco poniżej 1,07. Wahania mogą być dziś ograniczone.

Kurs EURPLN kontynuował wczoraj trend spadkowy i w trakcie sesji znalazł się przejściowo poniżej 4,275, osiągając najniższy poziom od pierwszej połowy października. USDPLN odbił do ok. 4,0 z 3,98 wskutek spadku EURUSD. W przypadku innych walut CEE, forint pozostał stabilny do euro, podczas gdy rubel tylko na chwilę zyskał do dolara. Wczoraj złoty pozostał odporny na pogorszenie globalnego nastroju, ale jeżeli niższy popyt na ryzykowne aktywa będzie się utrzymywał, to w końcu nastąpi realizacja zysków z ostatniego umocnienia krajowej waluty. Dzisiaj EURPLN jest blisko 4,28.

Na krajowym rynku stopy procentowej rentowności oraz IRS spadały przez większą część sesji w ślad za umocnieniem na rynkach bazowych, ale na koniec dnia odbiły w okolice poziomów z piątkowego zamknięcia. Obligacje z peryferii strefy euro były natomiast pod dość wyraźną presją od początku sesji. Słabiej od długu Niemiec czy USA radziły sobie obligacje Francji, do czego mogły się przyczynić najnowsze sondaże przed wyborami prezydenckimi.

Ministerstwo Finansów podało, że na wczorajszym przetargu sprzedało 29-tygodniowe bony skarbowe za 1,22 mld zł.

Wg Pulsu Biznesu, zysk NBP za 2016 r. wyniósł 9 mld zł, co byłoby najwyższym wynikiem w historii. Zgodnie z prawem, 95% wyniku NBP trafia do budżetu państwa, a zatem wpłynie to na obniżenie potrzeb pożyczkowych i deficytu budżetu centralnego (w budżecie na 2017 r. założono zysk NBP w wysokości 628 mln zł). Warto jednak podkreślić, że zysk NBP nie ma wpływu na deficyt finansów publicznych w definicji Eurostatu.

Pełna treść atykułu dostępna tutaj


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych,
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1888, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Chaos wewnętrzny bywa groźniejszy od problemów na zewnątrz. Rozwiązanie? Firmowy intranet Draghi umocnił rynek długu

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów