Gołębia podwyżka Fed i porażka eurosceptyków w Holandii

Środowa sesja przebiegała w dość dobrej atmosferze. Indeksy giełdowe w Europie lekko rosły, zyskiwały też obligacje. Kursy walutowe wahały się natomiast blisko wtorkowego zamknięcia. Dane z USA były bliskie konsensusowi, ale nie wypłynęły na rynek głównie z powodu oczekiwania inwestorów na wieczorną decyzję FOMC ws. stóp i pierwsze komunikaty po wyborach w Holandii.

Zgodnie z oczekiwaniami Fed podwyższył stopy procentowe o 25 pb, w tym stopę bazową do 0,75%-1,00% (z 0,50%-0,75%). Tylko jeden z członków FOMC był przeciwny takiej decyzji i głosował za utrzymaniem stóp na niezmienionym poziomie. W komunikacie napisano, iż wraz ze stopniowym dopasowaniem polityki monetarnej, aktywność w gospodarce będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie, sytuacja na rynku pracy ulegnie dalszej poprawie, a inflacja ustabilizuje się w okolicach 2% w średnim terminie (wcześniej Fed wskazywał wzrost inflacji do tego poziomu). W komunikacie powtórzono, że FOMC oczekuje, że „warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia stopniowe podwyżki stóp procentowych”. Członkowie FOMC nie zmienili swoich prognoz odnośnie ścieżki stóp na 2017-2018, oczekując 1,375% na koniec tego roku (co sugeruje jeszcze 2 podwyżki w tym roku) oraz 2,125% na koniec 2018 r., podczas gdy oczekiwania na 2019 r. wzrosły do 3% (z 2,875% przewidywanych w grudniu). Prognozy makroekonomiczne (CPI, PKB oraz stopy bezrobocia) nie uległy właściwie zmianom w porównaniu do grudniowych projekcji. Szefowa Fed Janet Yellen komentując decyzję oraz najnowsze prognozy powiedziała, że trzy podwyżki stóp procentowych rocznie oznaczają "stopniową" ścieżkę zacieśniania polityki monetarnej. Brak sugestii ze strony Fed, że tempo normalizacji polityki pieniężnej zostanie przyspieszone zostało pozytywnie odebrane przez rynki finansowe.

Wstępne wyliczenia wskazują, że w Holandii Centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Ruttego zdobyła najwięcej głosów poparcia. Szacuje się, że VVD zdobędzie ok. 32 miejsca w parlamencie. Na kolejnych miejscach znalazły się: Partia na rzecz Wolności Geerta Wildersa (PVV) – 20 miejsc, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) oraz wolnorynkowi Demokraci 66 (D66) – obie po 19 miejsc w parlamencie. Wyniki wyborów wskazują na porażkę eurosceptyków, co daje nieco optymizmu odnośnie sceny politycznej w Europie przed kolejnymi wyborami zaplanowanymi na ten rok – we Francji (kwiecień-maj) oraz w Niemczech (sierpień-wrzesień).

Dziś rano Bank Japonii utrzymał parametry swojej polityki monetarnej na niezmienionym poziomie, wskazując, że japońska gospodarka kontynuuje trend umiarkowanego wzrostu. Natomiast bank centralny Chin podwyższył stopy procentowe w operacjach otwartego rynku, w tym 7-dniową stopa reverse repo do 2,45%. Dziś odbędą się jeszcze posiedzenia banków centralnych Anglii i Szwajcarii. Oczekuje się, że utrzymają one stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Kurs EURUSD wahał się w trakcie europejskich godzin handlu blisko 1,062, na rynku utrzymywała się obecna od początku tego tygodnia spokojna atmosfera. „Gołębia podwyżka” Fed oraz wyniki wyborów w Holandii pchnęły EURUSD powyżej 1,07, w tym lokalne maksimum wyniosło 1,075 (najwyżej od początku lutego). Dziś euro może kontynuować dalsze umocnienie, choć popołudniowe dane z USA mogą wprowadzić nieco zmienności na rynku

Kurs EURPLN oscylował przez większą część sesji tuż poniżej 4,32, a USDPLN wahał się blisko 4,065. Forint i rubel również czekały na wieczorną decyzję ws. stóp Fed i wyniki wyborów w Holandii. Złoty jest nieco mocniejszy na otwarciu dnia wobec euro oraz zdecydowanie zyskał wobec dolara (USDPLN jest nieco poniżej 4,02), w wyniku znacznego wzrostu EURUSD. Ta tendencja może utrzymać się w kolejnych godzinach handlu, tym bardziej, że dane o bilansie płatniczym (oczekujemy znacznej nadwyżki na rachunku bieżącym) powinny dodatkowo wesprzeć krajową walutę.

Na krajowym rynku stopy procentowej IRS i rentowności były na koniec polskiej sesji blisko wtorkowego zamknięcia. Krajowy dług pozostał stabilny pomimo umocnienia obserwowanego za granicą. Po decyzji Fed oraz wstępnych wynikach wyborów w Holandii rynki bazowe długu dość mocno zyskały (rentowność amerykańskiej 10-latki spadła do 2,48%, a niemieckiej poniżej 0,40%). Umocnienie na rynkach bazowych powinno również sprzyjać wycenie krajowych krzywych.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła do 0,2% r/r w styczniu i 0,3% r/r w lutym i była najwyższa od końca 2015 r. Pozostałe miary inflacji bazowej wzrosły mocniej, w tym inflacja po wyłączeniu cen administrowanych do 1,8% r/r w styczniu i 2,4% r/r w lutym, czyli do najwyższego poziomu od 2012 r. Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności energii) do prawie 2,0% r/r w grudniu 2017 r.

Dzisiaj GUS opublikuje kolejne dane z kraju. Bilans płatniczy za styczeń pokaże prawdopodobnie dużą nadwyżkę salda obrotów bieżących ze względu na wysoki napływ środków z UE. Według Ministerstwa Finansów, transfery bieżące z UE do Polski wyniosły w styczniu 2,2 mld €, wobec 0,5 mld € średniomiesięcznie w 2016 r. Spodziewamy się także widocznego przyspieszenia eksportu i importu ze względu na silny odczyt produkcji przemysłowej i dodatni efekt dni roboczych.

Pełna treść artykułu dostępna tutaj


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Chaos wewnętrzny bywa groźniejszy od problemów na zewnątrz. Rozwiązanie? Firmowy intranet Draghi umocnił rynek długu

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów