Dziś istotne dane z krajowej gospodarki

W czwartek na rynkach finansowych panował dość dobry nastrój, wsparty przez „gołębią podwyżkę” Fed oraz wyniki wyborów w Holandii. Bank Anglii oraz Narodowy Bank Szwajcarski nie zmieniły parametrów polityki pieniężnej na marcowych posiedzeniach.

Pomimo braku zmiany, jedna z brytyjskich bankierów centralnych, Kristin Forbes, zagłosowała za podwyżką stóp, co wzmocniło oczekiwania rynku na rychłe zacieśnienie polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii i umocniło funta do głównych walut. Kurs GBPUSD wzrósł z ok. 1,23 na otwarciu do 1,235 na koniec dnia.

W czwartek kurs EURUSD oscylował nieco powyżej 1,07, gdzie zakotwiczył się pod decyzji Fed i wynikach wyborów w Holandii. W czasie sesji azjatyckiej dolar dalej tracił wobec wspólnej waluty i EURUSD na otwarciu europejskiej sesji oscyluje na 1,077, co mogło wynikać z wypowiedzi członka EBC Ewald Nowotnego, który stwierdziła, że stopa depozytowa może wzrosnąć jeszcze przed podwyżkami głównej stopy EBC. Dzisiaj wzrost zmienności na rynku może utrzymać mimo braku ważnych publikacji danych makro.

Dobre nastroje rynkowe oraz wyższa od oczekiwań nadwyżka salda obrotów bieżących wspierały złotego. Kurs EURPLN obniżył się z ok. 4,31 na otwarciu sesji do 4,296 na koniec dnia. USDPLN z kolei obniżył się z 4,02 do 4,005. Tymczasowo USDPLN był poniżej progu 4 złotych za dolara, czyli najniżej od początku lutego. W nocy złoty oddał nieco wcześniejszych zysków i EURPLN na otwarciu dnia jest bliżej 4,31. Dzisiaj dla złotego kluczowe mogą okazać się dane z kraju.

W czwartek polski rynek długu nieznacznie się umocnił, krzywa rentowności przesunęła się równolegle w dół o 2 pb, pomimo lekkiego wzrostu rentowności na rynkach bazowych. Podobny ruch zarejestrowano w przypadku krzywej IRS. Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku 10-letnie oraz 20-letnie obligacje denominowane w euro o łącznej wartości 1,5 mld €, w tym sprzedaż 10-letniej euroobligacji wyniosła 1 mld €. Obligacje zostały wycenione odpowiednia na 55 pb (co odpowiadało rentowności 1,471%) i 83 pb powyżej krzywej swapowej (rentowność na poziomie 2,198%. W przypadku obligacji 20-letniej było to powtórne otwarcie i obecnie wartość nominalna emisji wynosi 2 mld €. Struktura nabywców obu tych obligacji była dość zróżnicowania; nabywcami zostali głównie inwestorzy z Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. W strukturze podmiotowej głównym nabywcą były fundusze inwestycyjne oraz instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.

Członek RPP Eryk Łon powiedział w rozmowie z PAP, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w ciągu 2 lat jest bardzo małe, a ujemne realne stopy procentowe nie przynoszą obecnie negatywnych skutków. Łon spodziewa się, że inflacja może być nieco niższa niż prognozowana przez NBP (średnio 2,0% r/r w tym roku). Zdaniem członka RPP, w perspektywie najbliższych 12 miesięcy nie będzie potrzeby zmieniania stóp RPP. Komentarz Łona nie wnosi wiele do perspektyw polityki bieżącej i jest on zgodny z tym, co członek RPP mówił już wcześniej. Spodziewamy się, że inflacja zaskoczy w tym roku RPP w górę, ale nie zmienią oni stóp procentowych.

Płace w sektorze firm wzrosły w lutym o 4,0% r/r, a zatrudnienie o 4,6% r/r. Popyt na pracę jest wciąż bardzo mocny, a mimo to presja płacowa nie rośnie. Naszym zdaniem, taka sytuacja nie może trwać wiecznie i w drugiej połowie tego roku spodziewamy się spowolnienia tempa wzrostu zatrudnienia oraz szybszego wzrostu płac.

Na rachunku obrotów bieżących zanotowano rekordową nadwyżkę 2,5 mld €, co wynikało przede wszystkim z dużego transferu funduszy z UE. W kolejnych miesiącach taki wynik raczej się nie powtórzy. Wzrost eksportu i importu przyspieszył (do odpowiednio 13,8% i 16% r/r), częściowo za sprawą efektu kalendarzowego, a częściowo dzięki silniejszemu popytowi za granicą i w kraju. Dane krótkoterminowo powinny wesprzeć złotego, ponieważ odczyt był dużo lepszy od konsensusu, ale nie zmieniają naszym zdaniem perspektyw wzrostu gospodarczego. Eksport netto powinien pozostać mniej więcej neutralny dla PKB w br.

Dzisiaj o 14:00 GUS publikuje dane o produkcji, sprzedaży i inflacji PPI. Te informacje będą kluczowe dla oceny tempa ożywienia gospodarczego w I kw. 2017 r. W lutym efekt dni roboczych był ujemny w skali rocznej i to obniży odczyty produkcji w przemyśle i budownictwie oraz sprzedaży detalicznej.

Pełna treść artykułu dostępna tutaj


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Chaos wewnętrzny bywa groźniejszy od problemów na zewnątrz. Rozwiązanie? Firmowy intranet Draghi umocnił rynek długu

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów