Draghi umocnił rynek długu

W środę na światowych giełdach panowała mieszana atmosfera. Główne indeksy w Azji i Europie zakończyły dzień na zielono, podczas gdy w USA początkowa wyprzedaż została odwrócona po raporcie pokazującym duży spadek zapasów ropy w tym kraju. Uruchomione raportem odbicie cen ropy wsparło też nastroje podczas sesji azjatyckiej. Wystąpienie Mario Draghiego w holenderskim parlamencie zdecydowanie wsparło globalne rynki długu oraz waluty naszego regionu.

Podczas środowego wystąpienia w parlamencie holenderskim prezes EBC powiedział, że nadal potrzebne jest utrzymanie bardzo wysokiego poziomu akomodacji w polityce pieniężnej ze względu na ograniczoną presję na wzrost inflacji bazowej. Zdaniem Mario Draghiego napływające dane ze strefy realnej potwierdzają wyraźne odbicie w gospodarce strefy euro, a zagrożenia dla wzrostu zmalały. Prezes EBC podkreślił jednak, że nie są planowane zmiany zasad programu skupu aktywów. Kurs EURUSD kontynuował rano nieznaczne spadki zapoczątkowane w poniedziałek, ale skala i dynamika ruchu były wyraźnie mniejsze niż w poprzednich dniach. Reakcja kursu na słowa Mario Draghiego była nieznaczna i na koniec dnia EURUSD był blisko 1,087. Dzisiejsze dane z rynku pracy USA mogą mieć ograniczony wpływ na EURUSD, rynek czeka raczej na piątkową porcję danych z amerykańskiej gospodarki (CPI, sprzedaż detaliczna, nastroje konsumentów). EURPLN spadł w pierwszej części sesji do ok. 4,205, ale złoty nie zdołał utrzymać całości zysków do końca dnia i pomimo wyraźnego umocnienia obligacji na koniec dnia EURPLN był blisko 4,22. Polska waluta stabilnie zachowywała się do dolara, a przedział wahań zawęził się w ciągu dnia do 3,87-3,89. Ruch aprecjacyjny złotego wyhamował i EURPLN ustabilizował się nieco powyżej tegorocznego minimum. Do końca tygodnia kurs może pozostać stabilny w oczekiwaniu na silniejszy impuls. Środowe odczyty inflacji CPI za kwiecień w Czechach i na Węgrzech (odpowiednio 2,0% i 2,2%) były poniżej oczekiwań rynku. Inflacja spadła gównie za sprawą niższych cen żywności. Czeski Bank Centralny (CNB) oczekiwał, że inflacja w kwietniu wyniesie 2,2% i wzrośnie w kolejnych miesiącach do 2,6%. W reakcji na dane oraz gołębie wypowiedzi prezesa EBC kurs EURHUF spadł wczoraj do 310,5, a czeska korona pozostała stabilna do euro. Z kolei silnie rosnące ceny ropy naftowej przyczyniły się do umocnienia rubla do dolara i na koniec dnia kurs USDRUB był poniżej 57,8. Wczoraj wypowiadali się członkowie RPP. Jerzy Osiatyński powiedział, że nie widzi przesłanek do zmiany stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Osiatyński reprezentuje gołębią cześć Rady i jest zwolennikiem utrzymania obecnego poziomu stóp ze względu na brak presji popytowej i kosztowej. Z kolei Eugeniusz Gatnar powiedział, że tegoroczny wzrost PKB o 3,7% jest pewny, a może nawet zbliżyć się do 4%. Dodał, że obecnie polska inflacja pozostaje pod wpływem czynników zewnętrznych. Wczorajsze wypowiedzi członków RPP nie zmieniają naszej oceny perspektyw polskiej polityki pieniężnej – nadal oczekujemy pierwszej podwyżki stóp pod koniec 2018 r, natomiast Reuters podał wczoraj, że rynkowy konsensus na pierwszą podwyżkę przesunął się z I kw. przyszłego roku na II kw. Wczorajsze wystąpienie Mario Draghiego wsparło rynek długu. W środę spadły rentowności na rynkach bazowych i peryferyjnych. Zyskały też obligacje naszego regionu, z czego 10-letni polski benchmark prawie 5 pb, podobnie jak węgierski. Wczoraj 10-letni spread do niemieckiego Bunda spadł poniżej 300 pb. Z kolei analogiczny spread HU-DE ukształtował się na poziomie 280 pb i był najniżej od stycznia 2016. Na rynku IRS widoczny był w środę spadek stawek 5- i 10-letnich o 5 pb. Podobnie zachowywały się rynki IRS w Czechach oraz na Węgrzech. Wczoraj EBOiR podtrzymał prognozę wzrostu polskiego PKB na poziomie 3,2% w 2017 i 2018 roku, co jest poniżej naszej prognozy w tym roku na poziomie 3,6%. Jednocześnie podkreślono, że w 2019 roku istnieje ryzyko przekroczenia progu 55% długu do PKB.

Pełna treść artykułu dostępna tutaj.


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

 

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Chaos wewnętrzny bywa groźniejszy od problemów na zewnątrz. Rozwiązanie? Firmowy intranet Optymizm na światowych giełdach

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów