Imponujące dane o polskiej produkcji

Wzrost produkcji w polskim przemyśle przyspieszył w marcu do 11,1% r/r, a w budownictwie do 17,2% r/r, co było wynikiem znacznie lepszym od oczekiwań. Realna sprzedaż detaliczna urosła w marcu o 7,9% r/r po 5,2% r/r w lutym, nieco powyżej naszych (7,2% r/r) i rynkowych (6,6% r/r) oczekiwań. Marcowe statystyki wskazują, że ożywienie aktywności gospodarczej pod koniec I kwartału było znacznie mocniejsze niż się spodziewaliśmy. Niewykluczone, że tempo wzrostu PKB w I kwartale br. mogło przekroczyć 3,5% r/r.

W czwartek na globalnych rynkach panowała spokojna atmosfera. Dane z amerykańskiego rynku pracy i indeksy Philadelphia Fed okazały się nieco słabsze od konsensusu. Główne pary walutowe pozostałe stabilne, a światowe giełdy zakończyły dzień wzrostami. Dzisiaj rano poznamy wstępne dane o kwietniowym PMI dla Niemiec i strefy euro. W kraju NBP opublikuje minutes po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Po zamknięciu sesji agencja S&P może opublikować aktualizację oceny zdolności kredytowej Polski. Nie spodziewamy się, aby ocena agencji ratingowej się zmieniła, w związku z czym implikacje rynkowe też nie powinny być istotne. Wzrost produkcji w polskim przemyśle przyspieszył w marcu do 11,1% r/r, a w budownictwie do 17,2% r/r, co było wynikiem znacznie lepszym od oczekiwań. Realna sprzedaż detaliczna urosła w marcu o 7,9% r/r po 5,2% r/r w lutym, nieco powyżej naszych (7,2% r/r) i rynkowych (6,6% r/r) oczekiwań. Marcowe statystyki wskazują, że ożywienie aktywności gospodarczej pod koniec I kwartału było znacznie mocniejsze niż się spodziewaliśmy. Niewykluczone, że tempo wzrostu PKB w I kwartale br. mogło przekroczyć 3,5% r/r. Wskaźniki koniunktury konsumenckiej wzrosły w kwietniu. Wskaźnik bieżący osiągnął -0,8 pkt wobec -2,0 pkt w marcu, a w górę poszły wszystkie jego składowe, w tym najbardziej ocena obecnej sytuacji gospodarczej. Z kolei wskaźnik wyprzedzający wzrósł do -3,1 pkt z -4,2 pkt. Także w tym przypadku poprawiły się wszystkie składowe, a najbardziej ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Obydwa wskaźniki ukształtowały się na najwyższym poziomie w historii badania (2004 r.) i sugerują dalszy solidny wzrost popytu konsumentów. Jeszcze przed publikacją danych Bank Światowy przedstawił swoją zrewidowaną prognozę wzrostu PKB dla Polski. Według najnowszych szacunków wzrost gospodarczy będzie w tym roku wyższy o 0,5 pkt proc i wyniesie 3,3%. Ekonomiści Banku Światowego zakładają, że w kolejnych latach dynamika PKB pozostanie stabilna i utrzyma się na poziomie 3,2%. Jednocześnie BŚ dostrzega wzrost wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia emerytalne, co będzie skutkować wzrostem deficytu sektora finansów publicznych w tym roku do 2,6% PKB (rząd zakłada w tym roku deficyt 2,9%). Kurs EURUSD wzrósł na samym początku czwartkowej sesji do 1,077 i na koniec dnia był tuż poniżej tego poziomu. Mimo niepewności przed weekendowymi wyborami we Francji, które dodatkowo wzmocniła informacja o strzelaninie w Paryżu, euro było wczoraj najmocniejsze do dolara od końca marca. Dziś rano poznamy wstępny odczyt kwietniowego PMI z Niemiec i strefy euro. Naszym zdaniem jednak ich wpływ na notowania może być ograniczony ze względu na oczekiwania inwestorów na wynik pierwszej tury wyborów we Francji. Kurs EURPLN kontynuował wczoraj ruch w górę mimo dobrego nastroju panującego na globalnym rynku. Złoty osłabił się do 4,27 za euro mimo bardzo dobrych danych z kraju, które tylko na chwilę wsparły walutę. USDPLN zakończyły czwartkową sesję blisko 3,97. Pod presją były też inne waluty CEE, w tym forint i korona. Kurs EURCZK osiągnął wczoraj niemal 27,0 i w efekcie czeska waluta oddała całość umocnienia zanotowanego w zeszłym tygodniu po likwidacji przez bank centralny „podłogi” dla kursu walutowego. Dzisiaj na otwarciu złoty dalej traci do euro – EURPLN jest blisko 4,275. Sądzimy, że niepewność przed weekendowym głosowaniem we Francji uniemożliwi krajowej walucie odrobienie choćby części ostatnich strat. Rynek stopy procentowej zachowywał się w czwartek spokojnie i zarówno krajowe obligacje, jak i rynek IRS nie podlegały dużym wahaniom. Na rynkach bazowych rosły rentowności zarówno Bunda (10-letni benchmark osiągnął poziom 0,25% po wzroście o ponad 4 pb), jak i Treasuries (2,24% po ruchu w górę o ok. 3 pb). Przed niedzielnymi wyborami rentowność francuskich papierów spadała i na koniec dnia 10-latki były wyceniane na 0,94% (-2 pb).

Pełna treść artykułu dostępna tutaj.


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Wybierz się na giełdę zagraniczną z analitykiem Jak zaistnieć w sieci Google

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów